Thursday, April 01, 2010

How to generate the patch diff file

Nu sunt familiarizat cu generarea fisierelor de patch pentru programele de tip script si de aceea acest post este destinat mai mult pentru "arhiva".

  1. Se copiaza script-ul original cu sufixul .orig (de ex. test.pl.orig)
  2. Se fac modificarile in script
  3. Se testeaza
  4. Se genereaza fisierul de patch prin comanda:

diff -u test.pl.orig test.pl > /tmp/patch.test-pl.txt

Pentru a executa fisierul de patch generat se va rula comanda de mai jos in directorul in care se afla fisierul ce trebuie modificat.
patch -p0 < /tmp/patch.test-pl.txt

No comments: